Welcome to Medshop, let's subscribe our newsletter to GET special promotion OFF all items

Language

contact us by Chat or Email support@medshop.one

My Cart

Diagnostics of the musculoskeletal system

Urz¹dzenia do diagnostyki ruchu umo¿liwiaj¹ obiektywn¹ i kompleksow¹ ocenê funkcjonalnego narz¹du ruchu. Systemy analizy ruchu s¹ stosowane g³ównie przez fizjoterapeutów, ale popularne tak¿e w dziedzinie rehabilitacji i medycyny sportowej. Aparaty do diagnostyki ruchu to szeroka gama sprzêtu - miêdzy innymi aparaty USG, EMG i EEG, systemy do wideoanalizy ruchu.
View as Grid List

Items 1-48 of 54

Set Descending Direction
per page
Page
View as Grid List

Items 1-48 of 54

Set Descending Direction
per page
Page