Pomoc & Obsługa klienta

Wytyczne dotyczące używania znaków towarowych Medshop

Niniejsze wytyczne są przeznaczone dla licencjobiorców, partnerów handlowych i innych osób, którym udzielono wyraźnego pozwolenia na używanie znaków towarowych należących do Medshop.One, lub jej podmiotów stowarzyszonych („Medshop”). Możesz używać wyłącznie określonych znaków towarowych zidentyfikowanych przez Medshop („Znaki”) i tylko w materiałach, które zostały wcześniej zatwierdzone na piśmie przez Medshop. Ścisłe przestrzeganie niniejszych Wytycznych jest wymagane przez cały czas, a każde użycie Znaków stanowi naruszenie niniejszych Wytycznych automatycznie wygaśnie wszelkie licencje związane z korzystaniem ze Znaków.

  1. Możesz używać Znaków wyłącznie w celu wyraźnie dozwolonym przez Medshop, a korzystanie z niego musi: (i) być zgodne z najbardziej aktualną wersją wszystkich umów z Medshop dotyczących korzystania ze Znaków (łącznie „Umowy” ); (ii) przestrzegać najbardziej aktualnej wersji niniejszych Wytycznych; oraz (iii) przestrzegać wszelkich innych warunków, zasad lub wytycznych, które Medshop może wydawać od czasu do czasu, które dotyczą korzystania ze Znaków.
  2. Medshop dostarczy obraz lub obrazy Znaków do wykorzystania . Licencjobiorca nie może w żaden sposób zmieniać obrazów Znaków, w tym między innymi zmieniać proporcji, koloru lub czcionki Znaków lub dodawać lub usuwać jakichkolwiek elementów ze Znaków.
  3. Nie możesz używać Znaków w jakikolwiek sposób, który sugeruje sponsorowanie lub poparcie przez Medshop, w inny sposób niż używanie Znaków w sposób wyraźnie dozwolony na mocy Umów.
  4. Użytkownik nie może używać Znaków w celu dyskredytowania firmy Medshop, jej produktów lub usług lub w sposób, który według wyłącznego uznania firmy Medshop może zmniejszyć lub w inny sposób uszkodzić lub zepsuć wartość firmy Medshop w odniesieniu do Znaków.
  5. Znaki muszą pojawiać się same, z zachowaniem rozsądnych odstępów między każdą stroną Znaku a innymi elementami wizualnymi, graficznymi lub tekstowymi. W żadnym wypadku Znaki nie mogą być umieszczane na tle, które zakłóca czytelność lub wyświetlanie Znaków. Nie używaj symbolu znaku towarowego ze znakami.
  6. O ile Medshop nie zatwierdzi inaczej, w materiałach zawierających Znaki należy zamieścić następujące oświadczenie: „Medshop i wszystkie powiązane znaki są znakami towarowymi Medshop.One, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych”.
  7. Przyjmujesz do wiadomości, że wszystkie prawa do Znaków stanowią wyłączną własność Medshop, a cała reputacja wygenerowana w wyniku korzystania przez Ciebie ze Znaków będzie działać wyłącznie na korzyść Medshop. Nie podejmiesz żadnych działań, które są sprzeczne z prawami Medshop do Znaków lub ich własnością.

Medshop zastrzega sobie prawo, możliwe do wykonania według własnego uznania, do modyfikowania niniejszych Wytycznych i/lub zatwierdzonych Znaków w dowolnym czasie oraz do podejmowania odpowiednich działań przeciwko jakiemukolwiek wykorzystaniu bez pozwolenia lub jakiemukolwiek wykorzystaniu niezgodnemu z niniejszymi Wytycznymi.

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych Wytycznych, skontaktuj się z nami przez swoje konto odnośnie  znaków towarowymi Medshop.One w celu uzyskania pomocy.

Niewyczerpująca lista znaków towarowych Medshop