Pomoc & Obsługa klienta

Szybkie rozwiązania

Polityka prywatności

Aktualizacja: 8 luty 2023 r.

Jesteśmy Ci wdzięczni za okazane nam zaufanie i postępowanie.Informacje o określaniu informacji, w jaki sposób przetwarzamy dane aplikacji, Twoje dane osobowe za pośrednictwem stron internetowych, urządzeń, produktów, usług, serwisów, sklepów internetowych i sklepów oraz informacji o aplikacjach, które odwołują się do informacji aplikacji o Prywatności (zwanych usługami "Serwisami" Medshop").

Spis treści:

 1. Administrator Danych Osobowych
 2. Jakie dane osobowe klientów gromadził Medshop.One
 3. Do jakich działań Medshop przetwarzać dane osobowe?
 4. Pliki cookies - "Ciasteczka"
 5. Czy Medshop.One użytkownicy Twoje dane osobowe?
 6. Jak bezpieczne są Twoje dane osobowe?
 7. Reklamodawcy zewnętrzni i linki do ich stron
 8. Czy jaką inforvmację mam dostęp?
 9. Jakie mam możliwości wyboru?
 10. Czy z Serwisów Medshop mogą korzystać z osób niepełnoletnie?
 11. Jak długo przechowywać Twoje dane osobowe?
 12. Powiadomienia o zasadach i zmianach
 13. Powiązane informacje i praktyki
 14. Tarcza Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA

 

Administratorzy Danych Osobowych

Medshop One, Inc. 300 Delaware Ave Ste 210 #633 Wilmington, DE 19801, Medshop Europe , Medshop, Medshop Global , pozostałe podmioty  (zwane dalej łącznie "Medshop Europe") są administratorami danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych za pośrednictwem serwisów Medshop.Więcej informacji na ten temat znajduje siętutaj .

 
 

Jakie dane osobowe klientów gromadził Medshop Europe?

Gromadzimy Twoje dane osobowe w celu dostosowania naszych produktów i usług.

Rodzaje gromadzonych informacji:

 1. Informacje, które otrzymujemy od Ciebie: otrzymujesz przechowajmy wszelkie informacje, które będziesz nabywać w związku z koncepcją z Serwisów Medshop.Zobaczgromadzone przez nas informacje klikajac tutaj.Możesz mieć możliwość korzystania z dowolnej ilości serwisów i usług, jeśli nie masz takiej informacji.
 2. Informacje dotyczące serwisu automatycznie:  określone rodzaje informacji udostępniamy i przechowujemy podczas korzystania z Ciebie z Serwisów Medshop.Są to między innymi informacje dotyczące Twojego pakietu z Serwisów Medshop, w tym z treści i usług użytkowników za ich pośredników.Drugi jak wiele plików" innych stron internetowych, korzystamy z usług dostępu do serwisu lub innych stron internetowych, gdy Twoja przeglądarka internetowa lub urządzenie z dostępu do Serwisu . Kliknij tutaj
 3. Informacje z innych źródeł:  możemy informacje na Twój temat również z innych źródeł. Kliknij tutaj , aby zobaczyć gromadzone przez nas informacji.

 

Do jakich działań Medshop Europa przetwarza Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na udostępnianie, udostępnianie i doskonalenie Serwisów Medshop, udostępniamy nasze udostępnianie.dążyć do tego:

 • Zakup i dostawa produktów i usług. Nasze dane osobowe na potrzeby obsługi i realizacji zamówienia oraz dostawy produktów i usług, obsługi płatności, jak również porozumiewania się z Tobą w sprawach, produktów, usług i ofert promocyjnych.
 • Rozwiązania i doskonalenie Serwisów Medshop oraz rozwiązywanie problemów. W celu uzyskania korzyści, analizy wyników, naprawiania błędów oraz poprawy korzyści i efektywności Serwisów Medshop, wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe.
 • Rekomendacje i personalizacja. Korzystamy z mych Twoich usług w celu rekomendowania, produktów i usług w ramach usługi, które cię interesować, preferencje preferencji oraz oferowanie spersonalizowanych obsługi w Serwisów Medshop.
 • Świadczenie usług głosowych. Podczas korzystania z Ciebie z obsługi głosowej przetwarzamy dane przez Ciebie głosowe i pozostałe dane osobowe w celu uzyskania odpowiedzi na Twoje zapytanie, dostarczanie Ci zamówionych usług oraz doskonalenia Serwisów Medshop.Aby uzyskać więcej informacji na temat serwisów głosowych, kliknij tutaj .
 • Przestrzeganie postanowień z przepisami prawa. W niektórych przypadkach mamy prawny obowiązek uzupełniania danych danych osobowych.Na przykład, otrzymująmy od sprzedających dane dotyczące miejsca siedziby i rachunku bankowego na potrzeby weryfikacji tożsamości oraz do innych celów.
 • - Komunikacja. My Twoje dane na potrzeby komunikacji z Tobą w zakresie usług związanych z usługami Medshop poprzez różne usługi (np. komunikacja, e-mail, czat).
 • - Reklama. Wykorzystujemy dane dotyczące między innymi Twojego korzystania z witryn, treści oraz usług Medshop w celu wyświetlania wybranych reklam produktów, usług i funkcji, które mogłoby Cię interesować. W celu wyświetlenia wybranych reklam nie wykorzystujemy danych, które umożliwiają Twoją identyfikację. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Informacją o Reklamach dopasowanych do zainteresowań.
 • - Zapobieganie oszustwom i kontrola ryzyka kredytowego. Przetwarzamy dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz wykrywania ich, co ma na celu zapewnienie ochrony naszym klientom, Medshop Europe i innym podmiotom. Możemy również dokonywać oceny zdolności kredytowej na potrzeby oceny i kontroli ryzyka kredytowego.
 • - Cele, dla których osiągnięcia potrzebujemy Twojej zgody. Możemy również wystąpić o Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do szczególnych celów, o których Cię poinformujemy. Po wyrażeniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w określonym celu możesz cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym czasie, a wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w takim celu.

 

 

Pliki Cookies

Korzystamy z plików cookies, aby umożliwić naszym systemom rozpoznawanie Twojej przeglądarki lub urządzenia oraz zapewnić Ci możliwość korzystania z Serwisów Medshop. Więcej informacji na temat plików cookies i sposobów korzystania z nich przez nas znajduje się w Informacji o Plikach Cookies.

 

Czy Medshop.One udostępnia Twoje dane osobowe?

Informacje dotyczące naszych klientów stanowią ważną część naszej działalności. Nie prowadzimy działalności polegającej na odpłatnym udostępnianiu takich informacji innym podmiotom. Medshop Europe udostępnia dane osobowe klientów wyłącznie na zasadach opisanych poniżej oraz spółkom Medshop Sp z o.o., i podmiotom zależnym kontrolowanym przez Medshop Sp. z o.o, które są związane postanowieniami niniejszej Informacji o Prywatności bądź zapewniają ochronę danych w stopniu co najmniej równorzędnym z ochroną gwarantowaną przez niniejszą Informację o Prywatności:

 • - Transakcje z udziałem osób trzecich: Udostępniamy Ci usługi, produkty, aplikacje i inne zdolności oferowane przez osoby trzecie, z których możesz korzystać w Serwisach Medshop lub za ich pośrednictwem. Na przykład, możesz zamawiać produkty od sprzedawców zewnętrznych poprzez nasze witryny sprzedaży detalicznej, pobierać aplikacje od zewnętrznych dostawców aplikacji za pośrednictwem naszego sklepu Appstore oraz korzystać ze zdolności oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem naszego serwisu IWONA VOICE. Ponadto, niektóre usługi lub linie produktowe oferujemy wspólnie z innymi przedsiębiorcami. Należą do nich na przykład karty kredytowe oferowane pod wspólną marką. Możesz stwierdzić, kiedy w Twoją transakcję zaangażowany jest podmiot trzeci oraz kiedy my przekazujemy takiemu podmiotowi trzeciemu dane klienta związane z tymi transakcjami.
 • - Usługi świadczone przez podmioty trzecie: Zlecamy wykonywanie określonych funkcji w naszym imieniu innym spółkom lub osobom. Usługi te obejmują np. realizowanie zamówień na produkty i usługi, dostarczanie przesyłek, obsługę poczty tradycyjnej i elektronicznej, usuwanie powtarzalnych danych z list klientów, analizę danych, wsparcie marketingowe, dostarczanie wyników wyszukiwania i linków do stron (w tym wyników i linków płatnych), obsługę płatności, przekazywanie treści, ocenę ryzyka kredytowego i obsługę klientów. Powyższe podmioty trzecie mają dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonywania powierzonych im funkcji, jednak nie mogą ich wykorzystywać do żadnych innych celów. Są one ponadto zobowiązane do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą Informacją o Prywatności oraz z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 • - Zbycie lub nabycie przedsiębiorstw: W ramach rozwoju naszej działalności możemy zbywać lub nabywać inne przedsiębiorstwa lub serwisy. W takich transakcjach dane klientów stanowią na ogół jeden ze składników przenoszonego przedsiębiorstwa, podlegają jednak w dalszym ciągu ochronie przewidzianej w obowiązującej dotychczas Informacji o Prywatności (chyba że klient wyrazi zgodę na inny zakres ochrony). Ponadto, jakkolwiek taka transakcja jest mało prawdopodobna, w razie przejęcia Medshop.ONE Sp. Z o.o. lub zasadniczo całego majątku tej spółki przez inny podmiot, dane klientów stanowić będą część przenoszonego majątku.
 • - Ochrona Medshop Europe i innych podmiotów: Przekazujemy dane dotyczące kont użytkowników i inne dane osobowe, ilekroć uznamy to za stosowne w celu wywiązania się z wymogów prawnych, egzekwowania lub stosowania Warunków Korzystania z Serwisu i Warunków Sprzedaży Medshop.One oraz postanowień innych umów lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Medshop Europe, naszych użytkowników lub innych podmiotów. Dotyczy to wymiany informacji z innymi podmiotami i organizacjami w celu zapobiegania oszustwom i ograniczaniu ryzyka kredytowego.

 

W przypadkach innych niż opisane powyżej, w sytuacji gdy informacje o Tobie mogą zostać udostępnione osobom trzecim, zostaniesz o tym fakcie powiadomiony. W takim przypadku możesz nie wyrazić zgody na ich udostępnienie.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy: W przypadku przekazywania przez nas danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) zapewniamy, aby ich przekazywanie odbywało się w sposób zgodny z niniejszą Informacją o Prywatności oraz w sposób dozwolony odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.

 

Jak bezpieczne są Twoje dane osobowe?

Projektując nasze systemy i urządzenia mamy na względzie Twoje bezpieczeństwo i prywatność.

 • - Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa przekazu Twoich danych dzięki wykorzystaniu oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL), które szyfruje wprowadzane przez Ciebie informacje.
 • - Podczas obchodzenia się z danymi pochodzącymi z kart kredytowych przestrzegamy obowiązującej w sektorze kart płatniczych normy bezpieczeństwa pod nazwą Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).
 • - Stosujemy środki ochrony fizycznej i elektronicznej oraz procedury zabezpieczające w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem danych osobowych klientów. Wdrożone procedury bezpieczeństwa oznaczają, że przed ujawnieniem Tobie danych osobowych możemy czasami zwrócić się do Ciebie o potwierdzenie tożsamości.
 • - Nasze urządzenia posiadają zabezpieczenia chroniące je przed nieuprawnionym dostępem do danych i ich utratą. Możesz sterować tymi zabezpieczeniami i konfigurować je stosownie do Twoich potrzeb. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami zabezpieczeń na Twoim urządzeniu.
 • - Ochrona Twojego hasła oraz Twoich komputerów, urządzeń i aplikacji przed nieuprawnionym dostępem ma dla Ciebie istotne znaczenie. Po zakończeniu korzystania z komputera współdzielonego powinieneś zawsze się wylogować.
 

Reklamodawcy zewnętrzni i linki do ich stron

Serwisy Medshop mogą zawierać reklamy podmiotów zewnętrznych oraz linki do innych stron i aplikacji. Zewnętrzni partnerzy reklamowi mogą gromadzić informacje o Tobie podczas Twojego kontaktu z ich treścią, reklamami i serwisami. Więcej informacji o reklamach podmiotów zewnętrznych wyświetlanych na stronie Medshop Europe, w tym reklamach dopasowanych do zainteresowań użytkownika, przedstawiono na stronie o Reklamach dopasowanych do zainteresowańTutaj możesz dopasować ustawienia dotyczące reklam. Aby uzyskać informacje na temat tego, jak możesz uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, kliknij tutaj.

 

Do jakich informacji mam dostęp?

Dostęp do Twoich informacji, w tym informacji o nazwisku, adresie, opcjach płatniczych, danych profilowych, posiadanej usłudze ONE., ustawieniach rodzinnych i historii zakupów możesz uzyskać w sekcji "Moje Konto" na stronie internetowej. Kliknij tutaj.

 

Jakie mam możliwości wyboru?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie lub zastrzeżenie co do sposobu gromadzenia lub przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym Działem obsługi klienta. Ponadto, wiele Serwisów Medshop zawiera ustawienia dające Ci możliwość wyboru w zakresie korzystania z Twoich danych.

 • - Jak wspomniano powyżej, możesz zrezygnować z podania niektórych danych, jednak w takim przypadku możesz nie mieć możliwości korzystania z wielu Serwisów Medshop.
 • - Dodawać lub aktualizować informacje możesz na stronach takich jak wskazane w części "Do jakich informacji mam dostęp". W przypadku dokonania przez Ciebie aktualizacji informacji zachowujemy zazwyczaj w swojej ewidencji kopie ich poprzednich wersji.
 • - Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania wiadomości e-mail lub innej korespondencji od nas, powinieneś odpowiednio dostosować swoje Preferencje komunikacji w Koncie klienta. Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywać od nas powiadomień w ramach aplikacji, powinieneś odpowiednio dostosować ustawienia powiadomień w aplikacji na Twoim urządzeniu.
 • - Jeżeli nie życzysz sobie widzieć reklam opartych na zainteresowaniach, powinieneś odpowiednio skorygować swoje Preferencje reklamowe.
 • - W większości przeglądarek i urządzeń funkcja Pomoc zawiera informację, jak wyłączyć akceptowanie przez aplikację lub urządzenie nowych plików cookies, otrzymywać od przeglądarki powiadomienia o nowych plikach cookies oraz wyłączyć obsługę plików cookies. Ponieważ jednak pliki cookies umożliwiają korzystanie z niektórych istotnych Serwisów Medshop, zalecamy niewyłączanie obsługi tych plików. Na przykład, jeżeli zablokujesz lub w inny sposób uruchomisz funkcję odrzucania naszych plików cookies, nie będziesz mógł dodawać pozycji do Twojego Koszyka Zakupów, przejść do etapu płacenia (Checkout) ani korzystać z jakichkolwiek Serwisów Medshop, które wymagają Logowania. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz na stronie z Informacjami o Plikach Cookies.
 • - Jeżeli chcesz przeglądać nasze witryny anonimowo, możesz to robić poprzez wylogowanie się ze swojego konta i wyłączenie obsługi plików cookies na Twojej przeglądarce.
 • - Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w określonym celu, możesz cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym czasie, a wówczas my zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Twoich danych w takim celu.
 • - Możesz również zrezygnować z określonych rodzajów przetwarzania danych (Opt-out), aktualizując swoje ustawienia w odpowiedniej witrynie Medshop (np. w zakładce "Zarządzanie danymi i urządzeniami"), na Twoim urządzeniu lub aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj. Większość urządzeń pochodzących od dostawców innych niż Medshop umożliwia ponadto użytkownikom zmianę ustawień zezwalających na uruchomienie niektórych funkcji urządzenia (np. wyłączenie/udostępnienie usług lokalizacji, kontaktów). W przypadku większości urządzeń funkcje te są zlokalizowane w menu ustawień urządzenia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat zmiany zezwoleń na urządzeniach produkowanych przez podmioty trzecie, zalecamy kontakt z Twoim operatorem usług mobilnych lub producentem Twojego urządzenia, ponieważ różne urządzenia mogą mieć różne ustawienia zezwoleń.
 • - Sprzedawcy mogą dodawać lub aktualizować określone informacje na portalu Seller Central oraz aktualizować swoje dane o koncie korzystając z dostępu do swoich Informacji o Koncie Sprzedającego, a także dostosowywać ustawienia wiadomości email lub innej otrzymywanej od nas korespondencji poprzez zaktualizowanie swoich Preferencji Powiadomień.
 • - Autorzy mogą dodawać oraz aktualizować informacje wprowadzone na stronach "Autor Portal" i "Centrum Autora", wchodząc na swoje konto w portalu "Autor Portal" i "Centrum Autora", odpowiednio.

Ponadto, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia oraz zażądać możliwości przenoszenia danych. Możesz również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach. Jeżeli wyrażasz wolę dokonania którejkolwiek z powyższych czynności, kliknij tutaj lub skontaktuj się z Działem obsługi klienta Medshop.

 

Czy z Serwisów Medshop mogą korzystać osoby niepełnoletnie?

Produkty sprzedawane przez Medshop Europe nie są przeznaczone do zakupu przez osoby niepełnoletnie. Sprzedawane przez nas produkty dziecięce przeznaczone są do zakupu przez dorosłych. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Serwisów Medshop jedynie pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci ciągłego korzystania z Serwisów Medshop przez okres, w którym jest to wymagane do realizacji odpowiednich celów opisanych w niniejszej Informacji o Prywatności, przez okres wymagany przepisami prawa, w tym np. dla celów podatkowych i rachunkowych, lub przez inny okres, o którym Cię poinformujemy. Na przykład, przechowujemy informacje o historii Twoich zakupów w celu umożliwienia Ci wglądu w zakupy dokonane przez Ciebie w przeszłości (i ponownego złożenia zamówień w razie potrzeby) oraz podane przez Ciebie adresy wysyłki, jak również w celu zwiększenia trafności rekomendowanych przez nas produktów i treści.

 

Kontakty, powiadomienia o obowiązujących zasadach i zmiany

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub uwag związanych z ochroną prywatności na stronie Medshop Europe lub chęci skontaktowania się z naszym administratorem danych, prosimy o kontakt przedstawienie dokładnego opisu problemu, a dołożymy starań, by go rozwiązać. Możesz się również skontaktować z inspektorem ochrony danych, któremu podlegają wskazani powyżej administratorzy danych, poprzez eu-privacy@Medshop.One. Możesz ponadto złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych, którego właściwości podlegamy, tzn. Consumer Protection Office in Poland [Link zewnętrzny], lub do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nasza działalność nieustannie ewoluuje, a wraz z jej rozwojem zmienia się również Informacja o Prywatności. Zachęcamy Cię do częstego sprawdzania nowo wprowadzanych zmian na naszej stronie internetowej. O ile nie podano inaczej, aktualna Informacja o Prywatności dotyczy wszystkich informacji, które posiadamy o Tobie i o Twoim koncie. Dotrzymujemy podjętych zobowiązań i nigdy nie wprowadzamy do swoich zasad i praktyk jakichkolwiek zmian, które w istotnym stopniu zmniejszałyby zakres ochrony danych użytkowników zgromadzonych w przeszłości, bez zgody samych zainteresowanych.

 

Powiązane praktyki i informacje

 

Przykłady gromadzonych informacji

Przekazujesz nam informacje podczas:

 1. wyszukiwania produktów lub usług;
 2. składania zamówienia poprzez Serwisy Medshop;
 3. pobierania, transmisji strumieniowej, przeglądania lub korzystania z treści na urządzeniu bądź poprzez serwis lub aplikację; pobierania lub używania aplikacji na urządzeniu;
 4. podawania informacji na Moim Koncie (możesz mieć więcej niż jedno konto, jeżeli dokonując u nas zakupów używałeś więcej niż jednego adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego) lub w Moim Profilu;
 5. rozmowy lub innego rodzaju kontaktów z naszym serwisem IWONA Voice;
 6. wprowadzania Twoich kontaktów;
 7. konfiguracji Twoich ustawień, nadawania uprawnień dostępu do danych bądź dokonywania innych czynności na Twoim urządzeniu lub w innym Serwisie Medshop;
 8. wprowadzania informacji do Twojego Konta SprzedającegoKonta Publikacji, Konta Developer bądź dowolnego innego udostępnionego przez nas konta, przy pomocy którego możesz opracowywać lub oferować oprogramowanie, towary lub usługi klientom Medshop;
 9. oferowania Twoich produktów lub usług na Serwisach Medshop lub za ich pośrednictwem;
 10. kontaktu z nami drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub innymi kanałami;
 11. wypełniania kwestionariuszy, zgłoszeń lub formularzy konkursowych;
 12. umieszczania obrazów, plików video lub innych plików w serwisach Photos, Drive lub w innych Serwisach Medshop;
 13. układania list odtwarzanych utworów, list obserwowanych pozycji, List życzeń lub list prezentów;
 14. korzystania z funkcji społecznościowych; przesyłania i oceny Recenzji;
 15. ustawiania z Przypomnień o Specjalnych Okazjach; lub
 16. korzystania z Powiadomień o Dostępności Produktu, w tym Powiadomień o Możliwości Zamówienia.

 

W ramach powyższych czynności możesz przekazywać nam takie informacje jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu; dane o płatnościach; wiek; dane o lokalizacji; dane osób, do których wysyłane są zakupione produkty, lub osób wskazanych w ustawieniach 1-Click (w tym adresy i numery telefonów); adresy e-mail znajomych i innych osób, treść recenzji i wiadomości e-mail wysyłanych do nas, informacje o sobie i swoje zdjęcie w Moim Profilu; nagrania głosowe Twoich kontaktów z serwisem IWONA VOICE; obrazy i pliki wideo przechowywane w związku z korzystaniem z Serwisów Medshop, informacje i dokumenty dotyczące tożsamości i statusu; informacje korporacyjne i finansowe; informacje o historii kredytowej; numery NIP oraz pliki logowania i konfiguracji urządzeń, w tym uwierzytelnienia Wi-Fi, jeżeli wybrałeś automatyczną synchronizację z Twoimi pozostałymi urządzeniami Medshop.

Informacje otrzymywane automatycznie

Wśród przykładowych informacji gromadzonych i analizowanych przez nas wymienić można:

 • adres protokołu internetowego (IP) użyty do połączenia Twojego komputera lub innego urządzenia z Internetem;
 • login, adres e-mail i hasło;
 • informacje o komputerze, urządzeniu i połączeniu, takie jak aplikacja na urządzeniu lub typ i wersja przeglądarki, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny lub ustawienia strefy czasowej;
 • lokalizacja Twojego komputera lub innego urządzenia;
 • informacje o korzystaniu z treści, w tym szczegółowe informacje na temat pobrań, transmisji strumieniowych i odtwarzania treści, czas trwania oraz liczba jednoczesnych transmisji strumieniowych i pobrań, a także informacje o sieci w kontekście jakości transmisji strumieniowych i pobrań, w tym informacje na temat Twojego dostawcy usług internetowych;
 • parametry korzystania z urządzenia, w tym wskazania, kiedy urządzenie jest używane, informacje o korzystaniu z aplikacji, dane o połączeniach oraz o wszelkich błędach i awariach;
 • parametry korzystania z Serwisów Medshop (np. wystąpienia błędów technicznych, korzystanie przez Ciebie z funkcji usługowych i treści, Twoje preferowane ustawienia i informacje o kopiach zapasowych, lokalizacja Twojego urządzenia, na którym uruchomiona jest aplikacja, informacje na temat umieszczonych obrazów i plików (np. nazwa pliku, daty, godziny i lokalizacje powstania Twoich obrazów));
 • historia zakupów i korzystania z treści, które to informacje łączymy czasem z analogicznymi informacjami od innych klientów w celu tworzenia takich pozycji jak listy Bestsellerów;
 • pełna lista jednolitych adresów zasobów (Uniform Resource Locators) (URL) użytych w trakcie sesji: adres, z którego wszedłeś na naszą stronę, adresy, do których trafiłeś przez naszą stronę, oraz adres, do którego przeszedłeś opuszczając naszą stronę (łącznie z datą i godziną); numer pliku cookies, produkty lub treści przeglądane lub poszukiwane przez Ciebie, czasy reakcji stron, błędy przy pobieraniu, informacje o interakcji na stronie (przewijanie, klikanie, zmiana grafiki po najechaniu kursorem myszki (tzw. mouse-over); lub
 • numery telefonu, z których kontaktowałeś się z naszym działem telefonicznej obsługi klienta.

 

Możemy również korzystać z identyfikatorów urządzenia, plików cookies i innych technologii w urządzeniach, w aplikacjach oraz na naszych stronach internetowych w celu gromadzenia informacji o przeglądanych witrynach, korzystaniu z serwisów oraz innych informacji technicznych w celu zapobiegania oszustwom.

Informacje z innych źródeł

Do przykładowych informacji pozyskiwanych przez nas z innych źródeł należą:

 • informacje na temat zmian w danych dostawy i adresie otrzymane od dostawców usług transportowych, z którymi współpracujemy, lub innych osób trzecich; informacje te wykorzystywane są przez nas w celu wprowadzania korekt do posiadanych przez nas danych oraz zapewnienia sprawniejszej dostawy i komunikacji przy kolejnej transakcji;
 • dane konta, dane na temat zakupów lub wykorzystanych kart, talonów lub kuponów, informacje na temat przeglądanych stron oraz inne informacje na temat Twoich kontaktów z przedsiębiorcami, z którymi realizujemy oferty pod wspólną marką lub na rzecz których świadczymy usługi techniczne, logistyczne, płatnicze, reklamowe lub inne usługi;
 • informacje o Twojej interakcji z produktami i usługami oferowanymi przez nasze spółki zależne;
 • wyniki wyszukiwania i linki, w tym linki płatne;
 • informacje o urządzeniach podłączonych do internetu i połączonych z IWONA VOICE; oraz
 • informacje na temat historii kredytowej z biur informacji kredytowej, z których pomocy korzystamy w celu zapobiegania oszustwom i ich wykrywania, jak również w celu oferowania przez nas niektórym klientom określonych usług kredytowych i finansowych.

 

Informacje dostępne dla użytkownika

Do przykładowych informacji, do których możesz mieć dostęp za pomocą Serwisów Medshop, należą:

 • status ostatnich zamówień (w tym subskrypcji);
 • Twoja kompletna historia zamówień;
 • informacje umożliwiające identyfikację tożsamości użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, preferencje komunikacji i reklamy spersonalizowanej, książka adresowa, ustawienia funkcji 1-Click);
 • ustawienia płatności (w tym dane karty płatniczej oraz salda kuponów podarunkowych, kart podarunkowych i czeków);
 • ustawienia powiadomień e-mail (w tym Powiadomień o Dostępności Produktu, Powiadomień o Dostawie, Przypomnień o Specjalnych Okazjach i newsletterów);
 • rekomendacje oraz przeglądane ostatnio produkty będące podstawą rekomendacji (w tym Polecane dla Ciebie i Udoskonal Swoje Rekomendacje);
 • Listy zakupów i listy prezentowe (W Listy Życzeń oraz Listy Prezentowe dla dzieci i ślubne);
 • treści, urządzenia, usługi i powiązane z nimi ustawienia użytkownika;
 • treści przeglądane przez użytkownika;
 • nagrania głosowe związane z kontem użytkownika;
 • Mój Profil (w tym Recenzje produktów przez Ciebie, Rekomendacje, Przypomnienia i własny profil);oraz
 • Sprzedający mogą korzystać z dostępu do informacji o swoich kontach i innych informacji umoliwiać ustawienie opcji, mieć dostęp do dostępności  usłughurtowych ;
 • Autorzy mogą korzystać z dostępu do informacji o swoich kontach i innych informacji oraz aktualizować swoje konta na stronie internetowej Konta Publikacji lub Centrum Autora
 • Deweloperzy swoich ustawień w ustawieniach profilu „Program usług programistycznych” mogą korzystać z dostępu do dostępu, informacji o kontach i innych informacji oraz wzajemnych informacji, sytuacji na kontach dla programistów Portal usług dla programistów .

 

Tarcza Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA

Medshop.One, stara się o rozwój w programach Tarczy Prywatności UE-USA oraz Szwajcaria-USA.

Aktualizacja

Informacje pojawiające się na tej stronie są aktualne na dzień jej ostatniej aktualizacji. Właściciel zastrzega sobie prawo do aktualizacji, udostępnia lub usuwa informacje z tej witryny. Ostatnia aktualizacja: 10 września 2019 r.