Pomoc & Obsługa klienta

Szybkie rozwiązania

Regulamin - Warunki użytkowania

Aktualizacja

Informacje pojawiające się na tej stronie są aktualne na dzień jej ostatniej aktualizacji. Właściciel zastrzega sobie prawo do aktualizacji, udostępnia lub usuwa informacje z tej witryny. Ostatnia aktualizacja: 10 września 2019 r.

Witamy w Medshop.One .

Medshop.One Europe lub używane objęte („Medshop.One”) zapewniają funkcjonalność stron internetowych oraz dostarczają e-produkty i usługi, gdy odwiedzasz stronę Medshop.One („strona Medshop.One”), dokonujesz zakupu poprzez stronę Medshop.One, korzystasz z urządzenia, produkty lub usługi Medshop.One, aplikacje Medshop.One na urządzenia mobilne lub z oprogramowaniem dostarczanym przez Medshop.One w połączeniu z usługami usługowymi lub usługowymi („Usługi Medshop.One”). Proszę o zapoznanie się z naszą Informacją o Prywatności, Informacją o Plikach Cookies oraz Informacją o Reklamach dopasowanych do zainteresowań w celu uzyskania informacji o sposobach gromadzenia i korzystania z danych osobowych za pośrednictwem usługi Medshop.One, który świadczy Usługi Medshop.One i sprzedaje produkty na warunki korzystania na tej stronie. Medshop.

Warunki korzystania z serwisu

Warunki sprzedaży

Procedura zgłoszania roszczeń z tytułu zawarta w prawie

 

Wprowadzenie

Szczegółowa informacja prawna regulowana korzystanie ze strony internetowej https://www.Medshop.One/ (dalej strona internetowa) Medshop.One Globalny Medyczny Marketplace jest własnością firmy Medshop z siedziba w mieście{dane adresowe w trakcie aktualizacji}
Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny, z wyjątkiem usług połączeń za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej zapewnianej przez dostawcę dostępu zakontraktowanego przez użytkowników.

Warunki korzystania z serwisu

Przed skorzystaniem z Usług Medshop.One należy dokładnie zapoznać się z zależnymi warunkami. Korzystając z Usług Medshop.One, wyrażasz zgodę na monitorowanie uzgodnionych warunków.

 

ZGODA

Usługi z witryną przypisuje status użytkownikowi i oznacza akceptację wszystkich warunków i warunków korzystania z dostępnych informacji.
Dostępne są regularne uważne zapoznanie się z przekazaną informacją, ponieważ jej warunki użytkowania zawarte w wymienionej informacji mogą ulec zmianie.
Medshop.One, zastrzega sobie prawo do jednostronnej zawartości warunków i warunków korzystania z tej witryny. Wszelkie zmiany w tym zakresie są dostępne na stronie internetowej, wskazując datę ostatniej aktualizacji na górze dokumentu. Kontynuuj korzystanie z usług świadczonych na stronie internetowej, po zmianie warunków korzystania z niej zrozumiałych, że zgadzasz się na te zmiany.

NAWIGACJA, DOSTĘP I BEZPIECZEŃSTWO 

Dostęp i nawigacja w tej witrynie oznacza akceptację i znajomość powiązanych informacji w warunkach prawnych, warunków i warunków użytkowania. Medshop.One, dokładność wszystkich starań, aby nawigacja była obsługiwana w najlepszych kategoriach warunków i aby umożliwić korzystanie z różnych opcji, które mogą być używane podczas nawigacji.
Użytkownik nie może korzystać z funkcji zarządzania szkodami, które mogą zostać wyodrębnione w wynikach wyszukiwania z innymi przeglądarkami lub wersjami innych niż ustawienia, dla których ta strona internetowa jest specjalnie ograniczona.

KOMUNIKACJA

Kiedy korzystasz z Usługi Medshop.One lub wysyłasz wiadomości elektroniczne, wiadomości tekstowe (SMS-y) oraz inne wiadomości ze swojego komputera lub urządzenia mobilnego do nas, komunikujesz się z nami z dostępnymi funkcjami przesyłania wiadomości. Będziemy komunikować się z Tobą z dostępnymi różnymi urządzeniami elektronicznymi, w tym mailach, wiadomościach tekstowych (SMS-y), powiadomieniach typu push w aplikacji, a także poprzez zamieszczanie wiadomości lub urządzeń elektronicznych na stronie Medshop.One lub poprzez inne Usługi Medshop .One, np. Centrum Wiadomości. W związku z zawartą umową otrzymujesz do wiadomości, że przekazane Tobie przez nas są jakiekolwiek umowy, zawiadomienia, informacje lub inne funkcje w formie dowolnej odpowiedzi prawnej muszą zawierać takie wiadomości na piśmie, z uwzględnieniem sytuacji,

 

REKOMENDACJE I PERSONALIZACJA

W ramach Usług Medshop.One obejmować rekomendację pozycji, produkty oraz usługi, dostępne mogą być zainteresowane. Będziemy również określić Twoje preferencje oraz dokonać personalizacji Twoich doświadczeń.

 

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO BAZ DANYCH

Treść zawarta w jakiejkolwiek usłudze Medshop.One lub udostępniana przez Usługę Medshop.One, w tym tekst, grafika, logo, ikony obsługiwane, obrazy, materiały dźwiękowe, produkty cyfrowe do pobrania oraz kompilacje danych, stanowi w całości własność Medshop.One lub treści dla Medshop.One i objętej ochroną na podstawie danych polskich i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony praw autorskich oraz praw do baz danych. Kompilacja treści zawartych w jakiejkolwiek usłudze Medshop.One lub rozszerzonej przez Usługę Medshop.One stanowi w całości wyłączną własność Medshop.One i ochrony na podstawie ochrony prawnej i międzynarodowych przepisów o ochronie praw autorskich i praw do baz danych.

Nie możesz pobierać lub wtórnie używać elementów treści dowolnej Usługi Medshop.One bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. W celu nieużywanego użycia narzędzi służących do eksploracji danych (robot data mining), robotów lub różnych narzędzi aplikacji do gromadzenia i ekstrakcji danych (jednorazowo lub używane), w celu wtórnego użycia obejmującego szeroki zakres treści usług Usługi Medshop. . Nie można również tworzyć lub publikować własnych danych bazowych dostępnych istotnych elementów Usługi Medshop.One (np. Nasze ceny i listy produktów) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

 

ZAREJESTROWANE ZNAKI TOWAROWE

Wszystkie marki, logo i anagramy pokazane na tej stronie są oferowane Medshop.One, lub firma instrukcje. Dostęp do strony internetowej, która jest chroniona zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności własności przemysłowej, jest zabroniona. Nie można używać znaków towarowych, nazw handlowych, znaków sklepowych, nazwanych, logo, haseł ani żadnych innych znaków wyróżniających się dla właścicieli.

Grafika, logo, nagłówki stron, ikony połączeń, skrypty, a także nazwy usług / serwisów zawarte w jakimkolwiek Usłudze Medshop.One lub poprzez nie dostępne są znaki towarowe Medshop.One lub postać handlową Medshop.One. Znaki towarowe Medshop.One lub postacie handlowe produkty Medshop.One nie mogą być używane w związku z jakimikolwiek usługami lub usługami niebędącymi usługami lub usługami Medshop.One, w sposób mogący być wprowadzany w błąd klientów oraz w sposób szkodzący reputacją lub dyskredytujący Medshop.One. Wszystkie inne znaki towarowe niebędące w użyciu Medshop.One, a występujące w jakimkolwiek Usłudze Medshop.One, używane do ich właścicieli, którzy mogą być powiązani z lub sponsorowani przez Medshop.One 

LICENCJA I DOSTĘP

Z zastrzeżeniem uwzględnienia przez Ciebie Warunków Funkcje z usługą i stosowaniem Warunków Usługi oraz z uwzględnieniem przez Ciebie ewentualnych opłat, Medshop.One lub dostawcy treści Medshop.One udzielają Tobie ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na dostęp i korzystanie z usługi Medshop. One do użytku osobistego i gromadzenia innych niż cele handlowe. Dostępne licencje na sprzedaż lub komercyjne wykorzystanie jakiejkolwiek Usługi Medshop.One lub jej treści, zbierania i korzystania z listy produktów, opisów produktów i cen, wtórnego użycia jakiejkolwiek Usługi Medshop.One lub jej treści, pobierania i kopiowania informacji o kontakcie na rzecz , ani używania narzędzi służących do eksploracji danych (data mining),
Wszelkie prawa zastrzeżone przez Tobie w przedstawionych Warunkach Korzystania z Serwisu lub Warunkach Usługi zastrzeżone i zachowane przez Medshop.One lub licencjodawców, dostawców, wydawców, posiadaczy praw i innych dostawców treści. Żadna usługa Medshop.One nie może być, w całości ani w częściach, zwielokrotniana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana lub w inny sposób używany do transakcji handlowych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.


Ponadto nie można używać ramek lub używać technik ramkowania do pozycjonowania znaków towarowych, logo lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazach, tekście, układzie graficznym stron lub jej formach). Medshop.One w metatagach lub innym „ukrytym tekście” bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
Nie możesz w sposób nieuprawniony korzystać z usług Medshop.One. Możesz korzystać z Usługi Medshop.One dostępne w sposób dozwolony w prawach autorskich. Jednostka przez Medshop.One licencje na korzystanie z Usług Medshop.One wygasają w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie decyzji Warunków Korzystania z Serwisu lub Warunków Usługi.

HIPERŁĄCZA

Użytkownicy, którzy chcą korzystać z linków z usługami stron internetowych do stron Medshop.One,, wymagania dotyczące warunków wyszczególnionych poniżej, których nieznajomość nie dotyczy żadnych uprawnień:

Link będzie łączył się tylko ze stroną główną lub ofertą główną, ale nie będzie mógł iść w dowolnym sposobie wyszukiwania (linki w linii, kopie tekstów, wykresów itp.).
W każdym przypadku, zgodnie z obowiązującymi obowiązującymi obowiązkami w danym momencie, zabronione będzie tworzenie ramek obejmujących tę stronę lub umożliwiających wizualizację treści za pomocą usług internetowych innych niż te same i, w przypadku każdego przypadku, gdy są one wizualizowane wraz z treściami powiązanymi z nimi w takim sposób, że: (I) produkuje lub może powodować błędy, dezorientacja lub oszustwo wśród użytkowników co do prawdziwego wyboru usług lub treści; (II) obejmuje czynne niesprawiedliwe porównanie lub naśladowanie; (III) Umowy o reputację znaku Medshop.One, znak towarowy i prestiżu lub (IV) jest w inny sposób zabroniony przez obowiązujące prawo.
Żadne fałszywe, niedokładne lub niepoprawne oświadczenia na temat Medshop.One,, jej pracownicy lub działania, które są dostępne, nie muszą być publikowane na stronie, która zawiera link.
W każdym przypadku, gdy nie zostanie wyrażona na stronie, na stronie zawartej link, że Medshop.One, wyrazić zgodę na wstawienie tego samego lub że w późniejszym przypadku sponsoruje, współpracuje, weryfikuje lub nadzoruje usługi nadawcy.
Używanie wszystkich słów, grafiki lub mieszanego znaku towarowego lub innych różnych znaków rozpoznawczych Medshop.One, na stronie internetowej nad usługami jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo lub wymaganych uprawnień przez Medshop.One, i pod warunkiem, że bezpośredni link do strony Medshop. Jeden, jest dozwolony w tych przypadkach w sposób dostępny w punkcie
Strona, na której stronie znajduje się link, musi być zgodna z prawem i może być dostępna w każdej sytuacji, w której zawarta jest linka do treści treści lub stron, które są: przemoc, rasistowski itp.); (ii) wywoływać lub może wywoływać ujednoliconą fałszywą koncepcję, że Medshop.One, subskrybuje, popiera, monitoruje lub w jaki sposób można wybrać sposób idee, oświadczenia lub wyrażenia, prawne lub niezgodne z prawem, nadawcy; (iii) są dostępne lub nie związane z działalnością Medshop.One, ze względu na miejsce, treść i przedmiot strony internetowej nadawcy.

W każdym przypadku Medshop.One, zastrzega sobie prawo do zakazania linków do swojej strony internetowej i ograniczenia ich wycofania, jeśli nie są wymagane warunki w tej sekcji.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
A. Obowiązek użycia Opcje ze strony internetowej
Warunki dostępu i oferty z tej witryny zawierającej aktualną rekomendację oraz zasadę dobrej wiary i zgodnej z prawem wykorzystywania przez nich z tego użytkownika, co jest ogólnie dozwolone, obejmuje stosowanie działania na szkodę Medshop. przeciwnie do tej informacji prawnej.
Użytkownik zobowiązuje się korzystać z tej usługi bez ponoszenia działań, które mogą być stosowane za niezgodne z prawem lub nielegalne, które naruszają prawa Medshop.One, lub strony decyzji, to samo przez innych użytkowników.
B. Zakazy
Korzystanie z tej strony w zakresie niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, w zakresie i bez ograniczeń, jest zabronione:
Każda forma ochrony praw osób niepełnosprawnych (prawo do prywatności, prawo własności intelektualnej, prawa własności intelektualnej i przemysłowej itp.).
Korzystanie z zawartości tej witryny w celu użycia funkcji typu reklam, takich jak wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail (spam) lub podobnej komunikacji.
Wprowadzanie wirusów komputerowych, wadliwych plików lub innego oprogramowania lub programu komputerowego, które mogą powodować zmiany lub nieautoryzowane zmiany treści lub systemów za pomocą tej strony.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

Własne konto Medshop.One może być wymagane w celu korzystania z usługi Usług Medshop.One. Od użytkownika wymagane może być zalogowanie się na konto oraz przyporządkowanie ważonej metody płatności do konta. W przypadku problemów z pobraniem opłat za połączenia przez Twoje metody płatności, usługi będą musiały być pobierane przedmiotowe opłaty za korzystanie z innej ważnej metody płatności przypisanej do konta. Kliknij tutaj, aby zarządzać własnymi opcjami płatności.
Należy korzystać z jakiejkolwiek Usługi Medshop.One, jesteś odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicach swojego konta i hasła oraz zabezpieczać dostęp do komputera i urządzeń mobilnych. W zakresie dozwolonych praw przysługujących użytkownikowi należy wziąć odpowiedzialność za wszelkie działania związane z wykorzystaniem konta i hasła do konta firmowego. Służy do uwzględnienia wszystkich czynności, które należy wykonać w celu zabezpieczenia i korzystania z tajemnic hasła i powołań zawiadomienia w sprawie podejrzanych, że inna osoba poznała Twoje hasło lub jest ono używane w nieuprawniony sposób, można użyć dowolnego typu użycia. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie poprawności i kompletności przesłanych danych oraz informacji o zmianach tych danych. Twoje dane dostępne są w zakładce Moje konto na stronie Medshop.One.
Nie można korzystać z jakiejkolwiek Usługi Medshop.One: (i) w sposób, który powoduje lub może zostać przerwany w funkcjonowaniu lub dostępie do jakiejkolwiek Usługi Medshop.One, awarię Usługi Medshop.One lub dostęp do tej oferty usług Usługi Medshop.One dostęp do niej, (ii) w celu popełnienia oszustwa lub w związku z przestępstwem lub innych niezgodnych z prawem działaniach, ani (iii) w celu zastosowania ograniczeń uciążliwości utrudniających lub niedogodności.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług lub zamknięcia konta. Działania takie podejmowane są w przypadku wystąpienia sytuacji, w której obowiązują Cię przepisy prawa, umów, umów, naszych kontaktów lub naszych polityk ..

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wykroczenia, które mogą popełnić, lub za szkody, które mogą zostać wyodrębnione z pierwszej przyczyny z powodu przyczyny lub nielegalnego zastosowania z witryną.

Medshop. lub przeciążenia linii telefonicznych, przeciążenia w systemie internetowym lub w innych urządzeniach elektronicznych.

Medshop.One, nie może zawierać wyników i błędów związanych z konsekwencjami, które mogą wynikać z błędów i treści dostarczanych przez strony trzecie, które mogą wystąpić na tej stronie.

Obejmują Medshop.One, nie obejmuje zasięgiem treści, produktów lub usług, które mogą być wizualizowane za pomocą linków, połączeń lub pośrednio, za pomocą stron internetowych, z zastrzeżeniem uwzględnienia w art. 17 ustawy 34/2002 z 12 Lipiec, publiczne informacje i usługi handlu elektronicznego (LSSI). Jeśli użytkownik uważa, że istnieje witryna powiązana z nielegalnymi lub obsługiwanymi treściami, musi poinformować o tym Medshop.One, postępować zgodnie z dostępem do ustawień w zakresie 9 informacji

Linki niekoniecznie przedstawiają istnienie powiązania między Medshop.One, a użytkownikami i podmiotami będącymi osobami będącymi właścicielami stron, do tych, którzy są dostępni, anonimowi, rekomendacji, promocji lub wyszukiwania Medshop.One, z oświadczeniami, treściami lub usługami oferowanymi za ich użycie. Medshop.One, zastrzega sobie prawo do jednostronnego wycofania w dowolnym momencie linków pojawiających się na jej stronie internetowej.

Medshop.One, nie zna treści i usług świadczonych przez strony, a następnie nie obejmuje ich usług związanych z niezgodnością z prawem, jakość, przestarzałość, dostępna, błąd i bezużyteczność tego samego lub innych rodzajów ryzyka, które nie są dostępne do przypisania.

Medshop.One, zrzeka się wszelkiej pomocy za pliki „cookie”, które są trzecimi osobami mogą być instalowane na dysku twardym komputerze użytkownika.

 

KOMENTARZE, OCENY I INNE TREŚCI TREŚCI

Odwiedzający stronę Medshop.One mogą zamieszczać na niej recenzje, komentarze i inne treści, wysyłać dokumenty elektroniczne i inne wiadomości, zgłaszać propozycje, propozycje, uwagi, pytania i inne informacje, o ile ich treść nie jest niezgodna z prawem, obsceniczna, obraźliwa, nie zawiera gróźb, zniesławień, nie narusza zasad ochrony prywatności, praw własności intelektualnej, ani w inny sposób nie szkodzi podmiotom trzecim i nie jest stosowany, nie zawiera wirusów komputerowych, nie jest listą jako element kontroli finansów lub działalności i nie stanowi tzw. „Listów łańcuszków”, korespondencji masowej, żadnej żadnej formy spamu. Nie możesz korzystać z fałszywego adresu e-mail, podawać się za inną osobę lub podmiot, lub w inny sposób wprowadzany w dowolnym błędzie co do źródłowej karty kredytowej (lub lub podarunkowej) lub innych treści. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub edycji takich treści (lecz nie mamy takich zobowiązań, chyba że otrzymamy korzystneFormularz zgłoszenia). Jeśli uznasz, że informacja o jakiejkolwiek usłudze Medshop.One lub element Usługi Medshop.One naruszają Twoje prawa własności intelektualnej, poinformuj nas o tym wypełniając i przekazując nam odpowiednie Formularz zgłoszenia, na który odpowiemy.
Umieszczając na stronie internetowej recenzje klientów, komentarze, pytania i odpowiedzi lub inne treści dostępne autorom (w tym dowolnym obrazie, pliki wideo lub audio, zwane pełne "treścią"), Uwzględnij Medshop.One inne praw: (a) niewyłącznej, nieobsługiwanej licencji na podstawie, zwielokrotnianie, publikowanie, udostępnianie, tłumaczenie oraz modyfikacja zawartości na całym świecie (wraz z prawem do udzielania sublicencji obejmującym prawo do rzeczy osób podejmujących decyzje), oraz (b) prawa do używania nazwy / nazwiska i nazwiska, które podałeś dodając tę treść . Przyjęte zapis nie stanowi podstawy przeniesienia autorów praw osobistych.
Możesz usunąć swoje treści z ogólnodostępnych miejsc lub, skorzystać z funkcji jest oferowana, zmienić ustawienia w taki sposób, przez dostępne ich widoczność dla osób, które umożliwiają dostęp.

Oświadczasz i zapewniasz, że jesteś właścicielem wszystkich praw do publikowania przez Ciebie treści lub kontroluj je w inny sposób, a także że na dzień listy reklamowej przez Ciebie danych lub materiałów: (i) materiały i treści są dostosowane; oraz (ii) używać treści lub materiałów dostarczanych przez Ciebie, nie naruszając zasad polityki lub zamówień Medshop.One i nie wyrządzają żadnych szkód osobie lub podmiotowi (w tym poprzez ich zniesławiający charakter). Wyrażasz zgodę na zwolnienie Medshop.One z treścią tytułu roszczeń zgłoszonych przez inne trzecie wobec Medshop.One zastosowania z treścią lub materiałem dostarczanym przez Ciebie,

.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie, a także jej projekt graficzny i używane kody, są chronione prawem autorskim lub innymi prawami ochrony zapisanymi w Polskim prawie ustawodawczym zatwierdzającym jednolity tekst ustawy o własności intelektualnej. Prawa te związane z Medshop.One, lub jej licencjodawcy, dlatego wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, tworzenie lub publiczne komunikowanie jest wykluczone, jak również wszelkie cesje, pełne lub części treści tej witryny, a także ogólnie rzecz biorąc dane, każdy przedmiot, zgodny z obowiązkowe umowy są chronione informacjami o własności intelektualnej.

Cała zawartość witryny oraz cała zawartość dostępna za usługi i usługi Właściciela, w tym projekty, tekst, wykresy, obrazy, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie, muzyka, dźwięk i inne pliki, a także ich wybór i dostępność („Treść”) jest wyłączną własnością Właściciela lub jego licencjodawcy, przy czym wszelkie prawa są zastrzeżone.

Żadna część treści internetowych nie może być modyfikowana, kopiowana, dystrybuowana, oprawiana, reprodukowana, publikowana, pobierana, wyodrębniana, wyświetlana, publikowana, przesyłana lub sprzedawana w sposób, w jaki sposób może być dostępny w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela. Nie można przesyłać ani ponownie publikować treści internetowych na dowolnej stronie internetowej, intranetowej lub ekstranetowej, ani włączać tych informacji do baz danych lub kompilacji. Wszelkie inne zastosowania treści internetowych jest surowo zabronione.

Treść tej witryny nie może być wykorzystywana do publicznego rozpowszechniania ani do użytku publicznego i nie można jej modyfikować bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela

ROSZCZENIA Z TYTUŁU PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Medshop.One szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Należy użyć, aby uzyskać prawa własności intelektualnej w sposób mogący budzić podejrzenia ich zasięgu, postępować zgodnie z zawartymi w nich sekcjami Procedura zgłoszania roszczeń z tytułu objętego prawą.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA Medshop.One

Dostarczone Warunki Korzystania z Serwisu, warunki określone w zaleceniach obowiązujących w usługach oprogramowania (w tym aktualizacji lub nowych wersjach oprogramowania i aplikacjach przejdź do dokumentacji), które uwzględniają Tobie w czasie korzystania z usługi, w związku z Usługami Medshop.One („ Oprogramowanie Medshop.One ”).

 

INNE PODMIOTY

Inne dostępne - niż Medshop.One - dostępne sklepy, usługi lub usługi lub sprzedają linie produktów na stronie Medshop.One. Ponadto uwzględnij linki do stron spółek obejmujących i innych operacji biznesowych. Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania lub oceny takich operatorów lub osób i także treści ich stron internetowych oraz nie udzielamy gwarancji gwarancji na ich oferty. Medshop. Jesteś w stanie transakcji, kiedy w Twoje transakcje jest zaangażowany podmiot trzeci i wtedy możemy skorzystać z tej opcji podmiotu informacji na Twój temat związany z tymi transakcjami z podmiotem trzecim.

 

MEDSHOP.ONE MARKETPLACE

Medshop.One używać sprzedającego będącego podmiotami trzeciej (tj. Producentom i Dystrybutorom) wystawiania i sprzedaży swoich produktów na stronie Medshop.One. W każdym takim wypadku odpowiednia informacja zamieszczona jest na stronie zawierającej szczegółowe informacje o produkcie. Medshop.One ułatwia zawieranie transakcji poprzez platformę Medshop.One Marketplace, może występować jako sprzedający lub nabywca w zakresie produktów oferowanych przez sprzedającego. Medshop.One zapewnia platformę umożliwiającą sprzedawcę i nabywcę negocjowanie i transakcję transakcji. W związku z tym stronami umowy zawartej w wyniku sprzedaży produktów przez podmiot trzeci są używane nabywcy i sprzedający. Medshop.One nie jest częścią umowy, ani nie obejmuje jej tytułu ani w związku z nią. W zależności od zamówień dla zainteresowanych kraju, Medshop.One może pełnić funkcje agenta / pośrednika sprzedającego. Odpowiedzialność z tytułu sprzedaży produktów, ewentualnych roszczeń nabywców lub innych opinii powstałych w wyniku zawarcia umowy przez nabywcę i sprzedającego lub z wymaganym obciążeniem sprzedającym. Medshop.One zapewnia kupcom bezpieczne warunki zakupów przez prawa umowne, gwarancje i zobowiązania od transakcji również ubezpieczone na żądanie.

 

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwaną dostępność Usługę Medshop.One i kompatybilność transmisji. Jednak ze względu na sposób korzystania z Internetu nie jest możliwe zagwarantowanie użycia nieprzerwanej dostępnej i kompatybilności transmisji. Ponadto Twój dostęp do usług Medshop.One może zostać zawieszony lub ograniczony w celu naprawy i pracy utrzymaniowych lub wybranych nowych funkcji i usług. Będziemy dokładać starań, aby ograniczyć częstotliwość i czas trwania takiego zawieszenia lub ograniczenia.
Medshop.One, jego ograniczoną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku umyślnego lub zależnego rażącego niedbalstwa w zakresie zobowiązań przez Medshop.One, jego obowiązki prawne lub osoby działające na jego zlecenie.
Ponadto Medshop.One zobowiązania odpowiedzialności za nieumyślne ograniczenia mniejszej wagi swoich istotnych zobowiązań. Istotne zobowiązania do zobowiązań, których naruszenie zagraża realizacji celu lub takich, których wykonanie wymaga wywiązania się z umowy, i które są powiązane z zakładem. W tym wypadku jednak Medshop.One odpowiada jedynie możliwym do przewidzenia szkodom, typowym dla umowy. Medshop.One nieobsługiwane usługi za nieumyślne naruszenie mniejszej wagi jakichkolwiek innych zobowiązań poza wskazanymi w poprzednich zdaniach.
Objęte są ograniczeniami wynikającymi z tytułu utraty życia, usługami dotyczącymi ciała lub utraty zdrowia, wadą po okresie obowiązywania gwarancji ze stanem rzeczy lub świadomą zatajonych wad. Nie można również wpływać na odpowiedzialność wynikającą z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt.
W przypadku wystąpienia ograniczenia lub ograniczenia Medshop.One, połączenia lub ograniczone są także obowiązki pracowników, prawnych i osób prawnych na zlecenie Medshop.One.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki korzystania z prawa polskiego i stosowania interpretacji zgodnie z nimi Dostępne są następujące zastosowania Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Jeśli jesteś konsumentem zamieszkałym na stałej na terytorium Unii Europejskiej, dodatkowo przysługuje Ci ochrona przyznana na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zamieszkania. Wspólne wyrażanie zgody na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądowej dla polskich instytucji, co oznacza, że roszczeń z tytułem ochrony praw konsumenta w związku z zaleceniami Warunkami Korzystania z usługi serwisowej może prowadzić dochodzenie w Polsce lub w kraju UE będącym krajem prywatnym. Komisja Europejska zapewnia elektroniczną platformę do rozstrzygania sporów, pod adresem: http:

 

ZMIANY USŁUG ORAZ ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystając z usługi Medshop.One podlegasz politkom, zasadom i warunkom korzystania z usługi Medshop.One, w tym wskazanym Warunkom usługi z usługą i Warunkom usług w zakresie obowiązującym w czasie korzystania przez Ciebie z Usługą Medshop.One. Dostępne posiadanie konta Medshop.One, a także zmiana nie ma dla Ciebie niesprawiedliwie niekorzystnego charakteru, możliwe zmiany polityki, zasady i warunki korzystania z usług Medshop.One, w tym zakresie Warunków usługi z usługami i usługami i usługami , w dowolnym czasie z następujących przyczyn: z przyczyn natury komunikacji lub regulacyjnej; ze względów bezpieczeństwa; w celu udoskonalenia oferty cechy lub uzupełnienia naszych Usług o nowe cechy; w celu zmian zależnych od postępu technologicznego; przedstawione uzasadnione korekt techniczne dla naszych Usług; jak również w celu korzystania z ciągłej dyspozycyjności naszych Usług. W przypadku zmiany zmian poinformujemy Cię o tym w stosownym czasie oraz przypomnieniu o usługach Ci prawach. Zachowasz przy tym możliwość likwidacji międzynarodowego konta Medshop.One w dowolnym czasie. Jeśli jakakolwiek zmiana zostanie uwzględniona w jakimkolwiek przypadku uznana za nieważną lub nieskuteczną, wówczas taka zmiana rozważana będzie osobno i nie będzie miała wpływu na ważność i wpływ zmian zmian lub warunków. Niezależne od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do zmian zmian do dowolnych Usług Medshop.One w dowolnym czasie. W przypadku zmiany zmian poinformujemy Cię o tym w stosownym czasie oraz przypomnieniu o usługach Ci prawach. Zachowasz przy tym możliwość likwidacji międzynarodowego konta Medshop.One w dowolnym czasie. Jeśli jakakolwiek zmiana zostanie uwzględniona w jakimkolwiek przypadku uznana za nieważną lub nieskuteczną, wtedy taka zmiana rozważana będzie osobno i nie będzie miała wpływu na ważność i wpływ zmian zmian lub warunków. Niezależne od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do zmian zmian do dowolnych Usług Medshop.One w dowolnym czasie. W przypadku zmiany zmian poinformujemy Cię o tym w stosownym czasie oraz przypomnieniu o usługach Ci prawach. Zachowasz przy tym możliwość likwidacji międzynarodowego konta Medshop.One w dowolnym czasie. Jeśli jakakolwiek zmiana zostanie uwzględniona w jakimkolwiek przypadku uznana za nieważną lub nieskuteczną, wówczas taka zmiana rozważana będzie osobno i nie będzie miała wpływu na ważność i wpływ zmian zmian lub warunków. Niezależne od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do zmian zmian do dowolnych Usług Medshop.One w dowolnym czasie. wtedy taka zmiana rozpatrywana będzie odrębna i nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność zmian zmian lub warunków. Niezależne od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do zmian zmian do dowolnych Usług Medshop.One w dowolnym czasie. wtedy taka zmiana rozpatrywana będzie odrębna i nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność zmian zmian lub warunków. Niezależne od powyższego, zastrzegamy sobie prawo do zmian zmian do dowolnych Usług Medshop.One w dowolnym czasie.

 

REZYGNACJA Z DOCHODZENIA PRAW

Stosowane z usługami, nie oznacza to, że rezygnujemy z usług świadczących usługi prawne w sprawach dotyczących różnych przypadków zastosowania przez Ciebie

 

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Produkty sprzedawane przez nas nie są przeznaczone do zakupu przez osoby niepełnoletnie. Sprzedawane przez nas produkty dziecięce przeznaczone są do zakupu przez dorosłych. Możliwe, że jesteś poniżej 18 roku życia, możesz korzystać z Usługi Medshop.One jedynie pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

NASZE DANE KONTAKTOWE

Ta strona jest dostępna i prowadzona przez Medshop.One {dane adresowe w trakcie aktualizacji} . Dostępne warunki i warunki sprzedaży dotyczące innych Usług Medshop.One, np. Reklamy AI, platformy Doctor.Zone można zobaczyć na stronie Medshop.One .

Medshop Europe:

Medshop Europe {dane adresowe w trakcie aktualizacji}, support@medshop.one

Oddział lokalny:
Medshop {dane adresowe w trakcie aktualizacji}, support@medshop.one

PROCEDURA ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW

Dostępne są potwierdzenia, że Twoje prawa są naruszane, możesz korzystać i korzystać z Formularz zgłoszenia. Niezwiązane z odpowiedzią właściciel praw i ich przedstawiciel, którzy są wypełnieni i złożeni Formularz zgłoszenia informującego o podejrzeniu wniosku.
Po otrzymaniu formuły zgłaszania są dostępne określone funkcje, w tym podane są szczegółowe informacje lub produkty, przy czym takie działanie nie obejmuje działań i nie obejmuje żadnych praw, środków lub środków ochrony, zastrzeżonych. Zawiera składanie Formularz zgłoszenia, Włączsz Medshop.One prawa do jego użycia, zwielokrotnianie, modyfikacje, adaptacje, publikacje, tłumaczenia, tłumaczenia treści co do których istnieją przypuszczenie, które naruszają prawo osób. Zobowiązać się zwolnić Medshop.One od usług w zakresie obejmującym roszczeń zgłoszonych przez podmiot trzeci wobec Medshop.
Uwaga dotycząca ofert Sprzedających Będących Podmiotami Trzecimi : Należy pamiętać, że Medshop.One jedynie dostępne miejsca do wystawiania ofert przez Sprzedawców Będących Podmiotami Trzecimi. Oferty te są umieszczone na stronie głównej na zlecenie Sprzedających Będących Podmiotami Trzecimi, z możliwymi dostępnymi za pomocą ich strony Informacje o Sprzedającym
Definicja Kodu produktu: „Kod produktu” oznacza numer identyfikacyjny produktu Medshop.One (Medshop.One Standardowy numer produktu lub Medshop.One Standardowy numer identyfikacyjny),. Umieszczany jest pod każdą ofertą w częściach usług Informacje o Produkcie. „EAN” (ang. European Article Number - Europejski Kod Towarowy) - rodzina kodów kreskowych (symbolika) wprowadzona przez stowarzyszenie European Numeracja artykułów. Kod został opracowany na podstawie opracowanego wcześniej w USA i Kanadzie kodu UPC.
Uwaga : podanie Medshop.One fałszywego, wprowadzającego w błąd lub niedokładnych informacji w Formularzu zgłoszenia może być stosowana w sytuacji cywilnej i / lub karnej. W razie pytania lub wątpliwości, należy się z doradcą prawnym.

DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA Medshop

Usługi z Oprogramowania Medshop.One. Oprogramowanie Medshop.One Możesz używać aplikacji do korzystania z usług korzystających z Usług Medshop.One oraz zgodnie z Warunkami Korzystania z usługi, konfigurowania Warunkami Korzystania z oprogramowania i Warunkami Usługi. Nie można włączyć jakiejkolwiek części Oprogramowania Medshop.One do zarządzania aplikacjami, ani tworzyć kompilacji jakiejkolwiek części Oprogramowania Medshop. One, jak również dołączone do nieużywanej licencji, czy w inny sposób przenosić prawa do oprogramowania Medshop.One, czy to w całości czy w części. Nie możesz używać oprogramowania Medshop.One do umów sprzecznych z prawem. Możemy w dowolnym momencie zaprzestać dostarczania oprogramowania Oprogramowanie Medshop.One i anulować Twoje prawo do aplikacji z Oprogramowania Medshop.One. Twoje prawo do korzystania z oprogramowania Medshop.One wygasa automatycznie, bez zastosowania przez nas zawiadomienia w tej sprawie, w przypadku wystąpienia przez Ciebie któregokolwiek z podjętych działań Do oprogramowania Medshop.One (lub oprogramowanie do niego włączonego) może mieć dodatkowe warunki użytkowania określone przez inne, zawarte w oprogramowaniu oprogramowania Medshop.One lub wraz z nim oferowane i wskazane w ogólnej dokumentacji; Ponadto w wypadku rozbieżności między różnymi dodatkowymi usługami analizy i analizy porównawczej Warunkami Korzystania z Serwisu, obsługiwane z oprogramowaniem będzie podlegało dodatkowym warunkowym warunkom korzystania z instrukcji. Całość oprogramowania używanego w jakiejkolwiek usłudze Medshop.One jest obsługiwany Medshop.One lub jej dostawcy oprogramowania i usługi ochrony na podstawie luksemburskich i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony praw autorskich.
Usługi z usługami sugerowania . Korzystając z oprogramowania Medshop.One, możesz także korzystać z usług przesyłania poleceń, takich jak dostawca usług bezprzewodowych czy platforma mobilna. Można używać takich usług, jak i mogą obowiązywać Twoje inne zasady, warunki i opłaty ustalone przez takie niektóre trzecie.
Zakaz analizy przewozów wstecznych O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczą na nie zezwalają, nie można i nie można odtwarzać zależne na podstawie Oprogramowania Medshop.One, czy nie może to być powyższe wybrane, czy upoważnione inne osoby, czy też im w tym pomagać.
Aktualizacje . W celu bieżącej aktualizacji oprogramowania Medshop.One, możemy w dowolnym czasie i bez uprzedniej podziału oferować wersje, instalować automatycznie lub ręcznie.

 

Warunki Sprzedaży

 

1 ZAKRES ZASTOSOWANIA

Ogólne warunki sprzedaży obejmują zastosowanie do sprzedaży produktów przez Medshop .One na Twoją rzecz.

Oferujemy szeroką gamę Usług Medshop.

Proszę o zapoznanie się z poniższymi warunkami przed złożeniem zamówień w Medshop .ONE. Obejmować złożenie zamówienia w Medshop .ONE, wyrażać zgodę na podleganie warunkom warunkowym.

2 NASZA UMOWA

Złożone przez Ciebie zamówienie stanowi dla Medshop oferta usług produktu (produkty) dostępne (dostępne) w Twoim zamówieniu. Kiedy zostanie zamówiony produkt oferowany przez Medshop, prześlemy Ci wiadomość potwierdzającą otrzymane zamówienia i zawierające szczegółowe informacje o twoim zamówieniu („Potwierdzenie Zamówienia”). Dostępne korzystanie z danych Usług Medshop (np. Aplikacje mobilne Medshop), Potwierdzenie Zamówienia mogą zostać zamieszczone w Centrum Wiadomości na stronie Medshop.One. Potwierdzenie Zamówienia stanowi potwierdzenie, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie. Nie jest to potwierdzone przyjęcie przez nas oferty objęte zamówionym produktem (produkty) lub usługi. Przyjęcie przez nas oferty oferowane i zawarcie umowy sprzedaży zamówione przez Ciebie („Potwierdzenie Wysyłki”). W przypadku wysyłki zamówień w więcej niż jednej przesyłce, możesz pobrać oddzielne Potwierdzenie Wysyłki dla każdej przesyłki, a każde takie Potwierdzenie Wysyłki i wysyłka przesyłki będzie zawierać odrębną umowę sprzedaży produktu (produkty) dostępne (dostępne) Jesteś zawarta umowa zawarta z Medshop .ONE. Bez uszczerbku dla dostępnych w pkt 3 poniżej prawa do odstąpienia od umowy,

Uwzględnione prawo do anulowania zamówienia tego, co nastąpi wcześniej).

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktury sprzedaży w formie spółek. Faktury elektroniczne są dostępne w formacie pdf w zakładceMoje konto  na stronie Medshop.One . Przy każdej przesyłce poinformujemy Cię w Potwierdzeniu Wysyłki, czy dostępna jest faktura elektroniczna. Dodatkowe informacje na temat faktur elektronicznych i możliwości otrzymywania kopii papierowych dostępne są w zakładce Pomoc.

Należy pamiętać, że sprzedajemy produkty w ilościach odpowiadających zwykłym potrzebom przeciętnego urządzenia domowego. Dotyczy kilku produktów, na te składane są pojedyncze zamówienia, jak i składać wiele zamówień na ten sam produkt, gdzie są dostępne zestawy obejmuje typową dla przeciętnego urządzenia domowego.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W TERMINIE 14 DNI, WYJĄTKI ORAZ NASZA GWARANCJA PRAWA ZWROTU I USTAWOWA RĘKOJMIA

INFORMACJA NA TEMAT PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PRAWO USTAWOWE

Masz prawo odstąpić od umowy bez podania terminu w ciągu 14 dni od daty zakupu w ofercie zakupu Ty lub podmiot trzeci przez Ciebie wskazany (poza dostawcą usług transportowych), albo - w przypadku usług lub treści dostarczanych w formie niematerialnej (np. Nie na płycie CD lub DVD) - od dnia zawarcia umowy.

W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy się poinformować o zamiarze anulowania zamówienia. Zgłoszenie anulowania zamówienia może zostać wykonane zgodnie z usługą i formułami obsługiwanymi w jednostkach Centrum Obsługi Zwrotówkontaktując się z nami  lub ze standardowym opisem . W przypadku wypadku z usługą Centrum Obsługi Zwrotów, otrzymanych (np. W formie wiadomości e-mail) potwierdzenie przyjęcia anulowania zamówienia

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy abyś wysłał powiadomienie o korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu, w jakimkolwiek usługach przysługujących prawo odstąpienia, i zwrócony zakupiony produkt dla centrum Obsługi Zwrotów w zakresie objętym poniżej.

Dodatkowe informacje na temat zakresu, przedmiotu i metod wykonania prawa do odstąpienia od umowy można uzyskać w Centrum Obsługi Klienta.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W wypadku odstąpienia od umowy, dokonujemy płatności wszystkich płatności otrzymanych od Ciebie za zakupiony towar, wraz z kosztami dostawy według najtańszej dostępnej opcji przez nas Zwrot płatności jest przesyłany bez zbędnej zwłoki oraz z wyjątkiem sytuacji, w których poniżej, nie później niż 14 dni od daty otrzymania przez nas opcji podziału lub odstąpienia od umowy. Kwota płatności jest zwrócana w taki sam sposób, w jaki dokonano płatności za transakcję sprzedaży, i ile nie jest podzielona zgoda na inny sposób zamknięcia płatności W każdym wypadku nie płacisz żadnych opłat z tytułu takich płatności. Informujemy przy tym, że możemy wstrzymać się z dokonaniem płatności za czas zwrotu opłaty za towar lub dostarczyć nam potwierdzenie potwierdzenia wysyłki, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Zobowiązania są odesłane towary bez zbędnej zwłoki, a każdy przypadek nie później niż 14 dni od dnia użycia nazwy podziału i odstąpienia od umowy za korzystanie z Centrum Obsługi Zwrotów. W celu dotrzymania tego terminu wystarczy, abyś przesłał towar przed upływem 14 dni. Poniesiesz koszty zakupu tylko w wymaganym zakresie, pod warunkiem dostarczenia towaru, towary zamówione, a cena odsyłanego towaru nie obejmuje bilansartości kwoty 40 EUR lub - gdy cena produktu jest wyższa - możliwe w dniu anulowania zamówienia nie są dostępne, zamówione lub zamówione są zarezerwowane w umowie części. W innych wypadkach zwrot towaru jest bezpłatny. Produkty, których nie można przesłać w formie przesyłki, dostarczone odebrane od Ciebie.
Jesteś objęty opłatą za obniżenie cen towarów związanych z postępowaniem z nim w sposób wykraczający poza działania wymagane do określenia charakteru, cechy i działania towaru)
.

WYJĄTKI OD PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania lub wygasa, zależne od okoliczności, w przypadku umów dotyczących:

  • dostawy, które nie mogą być objęte zakresem usługi zdrowia lub ze względów higienicznych, które otworzyły się po dostarczeniu, lub w liście, które są zależne od charakteru zależnego od rozwiązania nierozłącznego z innymi rzeczami;
  • dostawy nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym zestawie, dostępne otworzyły opakowanie po dostarczeniu;
  • dostawy produktu wyprodukowanego według specyfikacji klienta lub usługi spełniające jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • dostawy podlegają ulegającym szybszemu zepsuciu lub głównemu krótkiemu terminowi przydatności do użycia;
  • usługi w pełni wykonywane przez Medshop (np. poprzez dostawę, montaż, serwis) za wyraźną zgodnością złożoną przed złożonym zamówieniem, mogą zostać poinformowani przed rozpatrzeniem zastrzeżeń, że po zakończeniu w pełni usług, utracisz prawo odstąpienia od umowy;
  • dostawy treści cyfrowych (w tym aplikacji, oprogramowania w formie cyfrowej, ebooków, podręczników PDF wraz z aplikacjami itp.) niedostarczanych na materiałowym nośniku (np. na płycie CD lub DVD), w zależności od potrzeb od umowy i po poinformowaniu Ciebie oo utracie prawa odstąpienia od umowy;
  • dostawy dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę tej formy publikacji; oraz
  • dostawy produktów pod zamówienie, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umów sprzedaży, a które mogą zostać uwzględnione dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahania na rynku, na które nie mamy wpływu.

KONIEC INFORMACJI NA TEMAT PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

NASZA GWARANCJA PRAWA ZWROTU

Dostępne Twoje ustawowe prawa, Medshop obejmują Ci prawo do otrzymania określonych warunków:

Produkty sprzedawane przez Medshop.One mogą zostać zwrócone do Medshopu w terminie 14 dni od ich otrzymania, pod warunkiem, że nie ma zastosowania innych produktów , a produkty te są kompletne i dostępne w takim samym stanie, jak w momencie ich otrzymania. Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj . Zwrotu produktów należy pobrać za pomocą Formularza .

Należy dokonać zakupu produktu na podstawie gwarancji prawa zwrotu, zwrócić zapłaconą przez Ciebie cenę kupna, bez kosztów dostawy zamówień. Tym samym wiążą się z transportem i koszty zwrotu są ponoszone przez Ciebie. Koszty dostawy i zwrotu zwracane są jedynie w przypadku zwrotu odzieży i obuwia.Podaj gwarancję praw, aby mieć wpływ na Twoje ustawowe prawa i tym samym również prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej.

Dostępne informacje na temat zwrotów, wraz z przykładami, można znaleźć tutaj .

GWARANCJA USTAWOWA (RĘKOJMIA):

Oferowane usługi gwarancyjne prawa do zwrotu ceny w terminie 30 dni, oferta na terenie Unii Europejskiej oferowane usługi regulowane gwarancja (rękojmia), na podstawie możliwych okresów dwóch lat od momentu dostawy dostawy wymaganej naprawy lub wymiany zakupionych produktów w Medshop lub są niezgodne z opisem. W przypadku gdy towar nie zostanie naprawiony lub wymieniony w rozsądnym terminie lub uwzględniać naprawę lub wymianę towaru objętego postępowaniem z trudnościami, można żądać zwrotu lub obniżenia ceny zakupu.

W przypadku użycia, okres gwarancji ustawowej (rękojmi) może być krótszy niż dwa lata.

Dodatkowe informacje na temat tego tematu można wybrać w warunkach zwrotów.

 

CENY

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT obliczony według stawek opłat.

Dostępne są wszystkie typy danych, aby umożliwić takie sytuacje, w zestawieniu produktów produktów figurujących w naszym katalogu podane ceny mogą być błędne. Będziemy weryfikować ceny na etapie realizacji zamówienia, przed przyjęciem przez nas płatności. Należy podać cenę, która jest wyższa niż cena błędnie podana przez nas na stronie internetowej, możemy zastosować się z Tobą przed dokonaniem wysyłki z zapytaniem, czy jesteś mimo wszystko potrzebny kupnem towaru po cenie ceny lub też anulować Twoje zamówienie. Należy podać cenę produktu niższą niż ta, która jest szersza na stronie, a następnie wyślemy produkt obciążając Ciebie taką taką niższą kwotą.

 

REALIZACJA PŁATNOŚCI, ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI, POLECENIA ZAPŁATY I ZAKUPY Z ODROCZONYM TERMINEM ZAPŁATY

Możesz dokonać płatności ceny zakupu z dostępnymi opcjami płatności z odroczonym terminem płatności, na warunkach wyboru, wyjaśnione w punkcie Ceny, karty kredytowej lub polecenia zapłaty.

Do czasu sfinalizowania płatności w pełnej wysokości każdy dostarczany towar jest objęty umową Medshop.One.

Polecenia zapłaty:

W przypadku żądania zapłaty z przyczyn leżących po stronie klienta, Medshop .One nalicza opłaty z tego tytułu w stałej wysokości 3 EUR („opłata z tytułu żądania polecenia zapłaty”). Klient może jednakowo wykazać, że szkoda z tego tytułu nie wystąpiła lub była istotnie niższa od ustalonej w stałej wysokości opłat.

Przedstawione zasady dotyczą także opcji płatności za produkty zakupione za pomocą opcji sprzedawanych przez podmioty trzecie (zob. Pkt 11 i 12 Warunków korzystania z usługi).

Płatność z odroczonym terminem zapłaty:

Jeśli jesteś nowym klientem, ustalona jest maksymalna kwota, możesz skorzystać z zakupów z odroczonym terminem płatności. Ta maksymalna kwota dotyczy całego konta i obejmuje niezrealizowane płatności za transakcje z odroczonym terminem płatności.

Płatność z odroczonym terminem płatności dostępna jest dla klientów od 18 roku życia. Adres dostawy musi być identyczny z usługą domowego i usługą faktur i musi być dostępny na terenie Unii Europejskiej. Płatność z odroczonym terminem płatności nie jest dostępna w wypadku usług i produktów dostarczanych online (np. Oprogramowania) oraz zakupu voucherów. Kwota płatności staje się należna z chwilą otrzymania faktury. Medshop EU zastrzega sobie prawo nieudostępnienia dostępnych metod płatności w poszczególnych wypadkach.

W wypadku płatności z odroczonym terminem płatności pobieramy jednorazową opłatę w wysokości 1,50 EUR za dostawę, obejmującą podatek VAT według obowiązującej stawki, opłaty od innych opłat za wysyłkę. Każdorazowo przed złożonym zamówieniem otrzymywania danych, czy opłata ta jest pobierana. Uwzględniona opłata nie ma zastosowania do klientów zamieszkałych na stałe w Polsce.

Dostępne płatność z odroczonym terminem płatności - z przyczyn leżących po stronie klienta - nie wpływa na wymaganego terminu, Medshop EU nalicza opłaty z tego tytułu w wysokości 3 EUR. Klient może jednakowo wykazać, że szkoda z tego tytułu nie wystąpiła lub była istotnie niższa od ustalonej w stałej wysokości opłat.

 

DOSTAWA

O ile nie ustalono inaczej, zakupiony towar jest dostarczany na wskazany przez Ciebie adres dostawy. Na naszej stronie znajdziesz informacje dotyczące dostępnych produktów sprzedawanych przez Medshop (na przykład na stronie zawierającej kompleksowe informacje na temat produktu). Wszelkie informacje o temacie, wysyłce lub dostawie są jedynie orientacyjne, zawierają wartości szacunkowe i nie określają wiążących ani gwarantowanych terminów wysyłania lub dostawy, chyba że w opcjach wyboru wyboru zaznaczono inaczej. Dostępne podczas realizacji zamówienia stwierdzonego brak zamówień zamówionych przez Ciebie, poinformujemy Cię o tym fakcie w osobowej wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Centrum Wiadomości. Sytuacja taka nie ma wpływu na Twoje ustawowe prawa.

Jeśli nie jesteś w stanie dostarczyć towaru do Ciebie, ponieważ towary nie zawierają się w twoich drzwiach wejściowych lub na klatkach schodowych budynku, lub z powodu, że nie są potrzebne pod wskazanym przez Ciebie wyborem, jeśli są dostępne, z wyprzedzeniem zależy od planowanej dostawy, są obciążone kosztami nieudanej dostawy.

 

CŁA

W przypadku zamówienia zamówienia od Medshop.One z miejsca dostawy poza Unią, możesz być objęty usługami pobierania opłat importowych i składowych, które są pobierane po dotarciu przesyłki na miejsce. Wszelkie dodatkowe koszty odprawy celnej pokrywane są przez Ciebie; nie mamy na takie koszty żadnego wpływu. Zasady obowiązujące w niektórych krajach mogą być bardzo popularne, dlatego w celu uzyskania informacji dostępnych zaleca się, aby umożliwić połączenie z lokalnymi urzędnikami celnymi. Dodatkowo, składając zamówienie w Medshop.One, jesteś traktowany jako importer, wyszczególnione, wymagane do uwzględnienia w zakresach dostępnych usług w kraju, w którym dokonujesz ich odbioru. Przywróć naszą wielką ochronę do ochrony prywatności i zwróć uwagę naszych klientów, że przesyłki międzynarodowe mogą być otwierane i kontrolowane przez odpowiednie organy celne. Więcej informacji na ten temat opisu w Cła, Opłaty i Podatki. .

  

GWARANCJA USTAWOWA (RĘKOJMIA) I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Oferowane usługi gwarancyjne prawa do zakupu towaru w terminie 30 dni, oferty na terenie Unii Europejskiej oferowane usługi regulowane gwarancja (rękojmia), na podstawie ewentualnych okresów dwóch lat od czasu dostawy wymaganych żądań naprawy lub wymiany zakupów zakupionych w Medshop.One są wady lub są niezgodne z opisem. W przypadku gdy naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa w rozsądnym terminie lub wynikać z trudności, możesz zażądać zwrotu lub obniżenia ceny zakupu.

W przypadku dostarczenia towaru zastępczego, możesz dokonać rozliczenia pierwotnego dostarczonego towaru w terminie 30 dni, na nasz koszt. Zwrotu wadliwe należy zastosować zgodnie z przepisami prawa. Medshop.One zastrzega sobie prawo do umów zadośćuczynienia na zasadach wykorzystywanych praw.

W przypadku użycia, okres rękojmi może być krótszy niż dwa lata.

Dodatkowe informacje na temat tego tematu można wybrać w warunkach zwrotów.

Medshop.One, ograniczona odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku umyślnego lub zależnego rażącego niedbalstwa w zakresie zobowiązań przez Medshop.One, jej obowiązki prawne lub osoby działające na jej zlecenie.

Ponadto Medshop.One zobowiązania odpowiedzialności za lekkie nieumyślne dotyczą swoich najważniejszych zobowiązań. Istotne zobowiązania do zobowiązań, których naruszenie zagraża realizacji celu lub takich, których wykonanie wymaga wywiązania się z umowy i które są dostępne zazwyczaj zakładasz. W tym wypadku jednak Medshop.One odpowiada jedynie możliwym do przewidzenia szkodom, typowym dla umowy. Medshop.One nieobsługiwane przez lekkie nieumyślne ograniczenia innych zobowiązań poza wskazanymi w poprzednich zdaniach.

Objęte są ograniczeniami wynikającymi z tytułu utraty życia, usługami dotyczącymi ciała lub utraty zdrowia, wadą po okresie gwarancji, stanem rzeczy lub świadomymi zatajonych wad. Nie można również wpływać na odpowiedzialność wynikającą z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt.

W przypadku wystąpienia ograniczenia lub ograniczenia Medshop.One, połączenia lub ograniczone są także obowiązki pracowników, prawnych i osób prawnych na zlecenie Medshop.One.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

Uwarunkowania zawarte w przepisach prawa Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z nimi muszą być interpretowane. Dostępne są następujące zastosowania Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Wspólne wyrażenia zgody na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądowej dla polskich instytucji, co oznacza, że roszczeń z tytułem ochrony praw konsumenta w związku z raportowaniem Jeśli jesteś konsumentem zamieszkałym na stałej na terytorium Unii Europejskiej, dodatkowo przysługuje Ci ochrona przyznana na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zamieszkania.

 

ZMIANY WARUNKÓW SPRZEDAŻY

Zastrzegamy sobie prawo do analizy w dowolnym czasie zmian w treściach stron Medshop.One, a także zasad i warunki, w tym podsumowaniu Warunków Sprzedaży. Objaśnienia Ci są warunki, zasady i Warunki Sprzedaży obowiązujące w terminie przez Ciebie zamówienia, chyba że zmiany tych warunków, zasady lub przedstawione Warunki Sprzedaży stosowane przepisy prawa lub właściwe organy . Może być stosowany w warunkach zawartych w opisie

 

REZYGNACJA Z DOCHODZENIA PRAW

Jeśli nie podejmujemy żadnych kroków w przypadku wystąpienia przez Ciebie decyzji Warunków Sprzedaży, nie oznacza to, że rezygnujemy z usług świadczących nam praw i środków prawnych w przypadku wystąpienia innych problemów związanych z wyborem Warunków Sprzedaży.

 

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Produkty sprzedawane przez nas nie są przeznaczone do zakupu przez osoby niepełnoletnie. Sprzedawane przez nas produkty dziecięce przeznaczone są do zakupu przez dorosłych. Jeśli jesteś w wieku poniżej 18 lat życia, możesz korzystać z Medshop.One jedynie pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe:

Medshop.One {dane adresowe w trakcie aktualizacji}

Aktualizacja

Informacje pojawiające się na tej stronie są aktualne na dzień jej ostatniej aktualizacji. Właściciel zastrzega sobie prawo do aktualizacji, udostępnia lub usuwa informacje z tej witryny. Ostatnia aktualizacja: 10 września 2019 r.