Pomoc & Obsługa klienta

Zawiadamienie Medshop.One o naruszeniu prawa

Prosimy poinformuj nas o jakimkolwiek naruszeniu prawa przy użyciu formularza znajdującego się pod linkiem wskazanym poniżej.

Jeśli uważasz, jako podmiot uprawniony bądź reprezentujący podmiot uprawniony, że jakakolwiek treść na stronie Medshop.one narusza Twoje prawa własności intelektualnej (np. prawa autorskie, znaki towarowe czy patenty), użyj formularza znajdującego się pod tym linkiem, by nas o tym poinformować: Zawiadamienie Medshop.One o naruszeniu prawa.
Zależy nam, aby zapobiegać jakimkolwiek naruszeniom, dlatego też niezwłocznie ustosunkujemy się do Twojego zawiadomienia, podejmując przy tym stosowne działania, które mogą obejmować usunięcie informacji lub produktu, który narusza Twoje prawa. Każde takie działanie zostanie podjęte bez uznania przez nas jakiegokolwiek obowiązku prawnego, bez uszczerbku dla, oraz bez zrzeczenia się jakichkolwiek istniejących roszczeń, praw lub dostępnych środków ochrony, których dochodzenie w sposób wyraźny zastrzegamy. Poprzez złożenie formularza zawiadomienia, udzielasz Medshop.One oraz jego podmiotom powiązanym prawa do używania stosownych informacji dla celów przetwarzania Twojego zawiadomienia, w tym m.in. prawa do przekazania formularza innym podmiotom, które są zaangażowane w dostarczanie treści, potencjalnie naruszających prawo.

Oferty sprzedawców z serwisu Marketplace: Pamiętaj, że oferty sprzedawców z serwisu Marketplace są wystawiane wyłącznie przez określonego sprzedawcę z serwisu Marketplace, podczas gdy Medshop.One jedynie udostępnia w tym celu platformę. Jeśli uważasz, że oferta sprzedawcy z serwisu Marketplace narusza Twoje prawa, skontaktuj się bezpośrednio z danym sprzedawcą z serwisu Marketplace w odniesieniu do jakichkolwiek działań innych niż usunięcie oferty przez Medshop.One.

Definicja Kodu produktu lub 10 cyfrowego ISBN: Każdy produkt w naszym katalogu jest identyfikowany przez wewnętrzny, 10 cyfrowy numer produktu, tzw. MIN (Medshop Identification Number). Powyższe nie dotyczy przy produktach w ktorych producenci stosują w produktach międzynarodowy numer identyfikacyjny ISBN (International Standard Book Number). ISBN jest numerem pozwalającym na identyfikację książek oraz innych niezależnych publikacji zawierających część redakcyjną, jak produkty multimedialne czy oprogramowanie. Zazwyczaj znajdziesz numer ISBN przy metryce wydawniczej lub na odwrocie książki.

Ważne: Przekazanie jakichkolwiek nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji w Zawiadomieniu Medshop.One o naruszeniu prawa może wywołać skutki na gruncie prawa cywilnego lub karnego. Usunięcie tytułu w następstwie takiego zawiadomienia następuje bez uznania jakiegokolwiek obowiązku prawnego. Jeśli otrzymamy fałszywe informacje, wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia wszelkich praw oraz roszczeń. Jeśli masz jakiekolwiek pytania z tym związane, skorzystaj z porady prawnika.

Korzystaj wyłącznie z tego formularza zawiadomienia oraz upewnij się, że wpisałeś w formularzu kompletne informacje. Są one nam potrzebne do właściwego przetworzenia Twojego zawiadomienia.

Informacje dodatkowe: Jeśli nie jesteś podmiotem uprawnionym bądź reprezentującym podmiot uprawniony w odniesieniu do naruszanych praw majątkowych, Medshop nie może wykonać żadnych dalszych działań związanych z Twoim zawiadomieniem złożonym z wykorzystaniem formularza wskazanego powyżej. W takim przypadku, poinformuj nas o jakichkolwiek nieprawidłowościach, w sposób właściwy dla każdego z przypadków:

Jako sprzedający, możesz użyć tego formularza, aby poinformować nas o jakichkolwiek niewłaściwych ofertach, innych sprzedających, naruszeniach polityk itp. W tym celu wybierz Zgłaszanie naruszeń w zakładce Gdzie jest problem?
Jako kupujący, możesz użyć naszego formularza kontaktowego, aby poinformować nas o jakichkolwiek problemach dotyczących zamówień, naruszeń polityk sprzedających itp. W tym celu wybierz kategorię Złożone zamówienie w zakładce W czym możemy pomóc? Następnie wybierz Problem z zamówieniem lub przedmiotem, a na koniec Zapytanie dotyczące Marketplace lub zamówienia sprzedaży partnerskiej w zakładce Opisz problem.